top of page
Charcuterie Board.jpg

เกี่ยวกับเรา

FICT เป็นองค์กรในฝรั่งเศสที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โคลด์ คัท นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1924 องค์กรได้ดำเนินการในนามของ 310 บริษัททั่วทั้งประเทศ โดย 90% เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งบริษัททั้งหมดนี้ได้มีการจ้างงาน 32 500 ตำแหน่ง รองรับงานทั้งทางตรงและทางอ้อม 135 000 ตำแหน่ง และสร้างมูลค่าการซื้อขาย 6.7 พันล้านยูโรต่อปี (โดยเป็นการส่งออก 7.1%) ในด้านของปริมาณการผลิต 84% ของเนื้อสัตว์ทั้งหมด (1.2 ล้านตัน) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อหมู และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โคลด์ คัทได้แปรรูปมากกว่า 75 % ของการผลิตสุกรทั้งหมด

Logo FICT ENGLISH OK.png
LOGO+Discover (For WHITE_BG)-01_SMALL.png
  • Facebook
  • YouTube

ติดต่อเรา

ขอบคุณสำหรับการส่ง!

bottom of page